Get Adobe Flash player

เพลงของเรา (Our Song)

เพลงของเรา (Our Song)
พ.บุญรอด


อันฟ้าขาว แห่งนี้คือ บ้านที่สอง                ที่ไม่เป็นรอง บ้านใด ในโลกหล้า
สมญานาม แม่พระ ฟาติมา                     แหล่งวิชา หลากหลาย มากมายมี
ฉันคนนี้ มาฝาก ชีวิตไว้                           เมื่อเติบใหญ่ มั่นคง มีศักดิ์ศรี
หวังก้าวสู่ โลกกว้าง ทางเสรี                     เป็นคนเก่ง คนดี ของสังคม

“รักการเรียน รู้จักเล่น เด่นคุณธรรม”          คอยตอกย้ำ คอยสำนึก คอยสั่งสม
รักหน้าที่ มีวินัย ใครใครชม                      คนนิยม เพราะเราคือ ฟาติมา
ขอแม่พระ คุ้มครอง ปกป้องลูก                ให้พันผูก ปลูกจิต คิดอาสา
มีความรัก พร้อมรับใช้ มีเมตตา                เพื่อประชา ได้สุขสันต์ ทุกวันคืน

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
100 ปี คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม