Get Adobe Flash player

มาร์ช ฟ้า-ขาว

มาร์ช ฟ้า-ขาว (Version 2019)

มาร์ช ฟ้า-ขาว
ทำนอง – ม.ล้วน คำร้อง ม.บุญรอด

มาร์ช ฟ้า-ขาว Version ปฐมวัย


* ฟ้าขาว สมญานามเรา เป็นเจ้า เชาว์ปัญญา เรื่องชื่อ
เกียรติก้อง เชิงการเรียน เก่งระบือ ทั่วเขตแคว้น ล้วนนับถือเปรมปรีดี

* ฟ้า ขาว สมญานามว่า เป็นเจ้า เชิงกีฬา หน้าที่
แม่พระฟาติมา ดุจฤดี มอบความรัก ความปราณี แก่พวกเรา

1) พวกเราจงมารวมพลังกลมเกลียว
เป็นปึกแผ่นเดียวไม่คลายจากกัน
สมัครสมานเราร่วมชีวัน
เพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมและความดี (ซ้ำทั้งข้อ)

2) เราเด่นคุณธรรมและการศึกษา
พร้อมการกีฬา ทั้งระเบียบวินัย
เกียรติก้องระบือ ฟ้าขาว คู่ไทย
เราต่างภูมิใจเป็นลูกแม่พระฟาติมา (ซ้ำทั้งข้อ)

100 ปี คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
350 ปี มิสซังสยาม