Get Adobe Flash player

ชาวฟาติมา

เพลง ชาวฟาติมา
ทำนอง – ม.ล้วน คำร้อง ม.บุญรอด


มาเถิดพวกเรา ชาวฟาติมา มาเถิดหนา เรามาร่วมใจ
ร่วมสร้างพลัง สร้างฝันอันยิ่งใหญ่ เพื่อให้ใคร ๆ มั่นใจพวกเรา
มาพวกเรามา มารวมพลัง ด้วยความจริงจัง พลังร่วมแรง
ดั่งดวงตะวัน ที่สาดแสง เรียกความแข็งแกร่ง ต้องก้าวไป

1.) โอ้ฟาติมา ฟ้าขาว ดูสุกสกาว แพรวพราวสดใส
นั่นคือที่รวมร้อยใจ ไปให้ไกลสู่จุดหมาย
ด้วยแรงศรัทธา ทั้งกายและใจ ช่วยเชิดชูไว้ เด็กไทยพัฒนา
สร้างปณิธาน ให้ฟาติมา อยู่คู่ดินฟ้า ชื่อก้องไกล (ซ้ำทั้งข้อ)

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
100 ปี คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม