Get Adobe Flash player

ชาวฟาติมา

เพลง ชาวฟาติมา
ทำนอง – ม.ล้วน คำร้อง ม.บุญรอด


มาเถิดพวกเรา ชาวฟาติมา มาเถิดหนา เรามาร่วมใจ
ร่วมสร้างพลัง สร้างฝันอันยิ่งใหญ่ เพื่อให้ใคร ๆ มั่นใจพวกเรา
มาพวกเรามา มารวมพลัง ด้วยความจริงจัง พลังร่วมแรง
ดั่งดวงตะวัน ที่สาดแสง เรียกความแข็งแกร่ง ต้องก้าวไป

1.) โอ้ฟาติมา ฟ้าขาว ดูสุกสกาว แพรวพราวสดใส
นั่นคือที่รวมร้อยใจ ไปให้ไกลสู่จุดหมาย
ด้วยแรงศรัทธา ทั้งกายและใจ ช่วยเชิดชูไว้ เด็กไทยพัฒนา
สร้างปณิธาน ให้ฟาติมา อยู่คู่ดินฟ้า ชื่อก้องไกล (ซ้ำทั้งข้อ)

100 ปี คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
350 ปี มิสซังสยาม