Get Adobe Flash player
.: บุคลากร – ฝ่ายบริหารทั่วไป (ปีการศึกษา 2562)
id0097
นางสาววันวิสาข์ ยอดนิล
MISS.WANWISA YODNIL
(หัวหน้าฝ่าย)
นางสาวปิยนุช อุ่นละม้่าย
MISS.PIYANUCH UNLAMAIY
นางสาวอารยา เหงี่ยมสูงเนิน
MISS.ARAYA NGIERNSANGNAN
นางสาววิไลวรรณ ขาวบริสุทธิ์
MISS.WILAIWAN KAWBORISUT
นางพรนภา เลิศลักขณวงศ์
MRS.PHONNAPHA LERDLUKKHANAWONG

*อ้างอิงตามคำสั่งที่ 2/2562
 .: ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานบริการข้อมูล สารสนเทศ และงานทะเบียน
1. งานรับคำร้องต่างๆ ได้แก่
1.1 การแก้ไขข้อมูลนักเรียน : วันเดือนปีเกิด , ชื่อ – สกุล ฯลฯ
1.2 การแจ้งลาออกจากโรงเรียน
1.3 การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการเรียน
1.4 การขอรับเอกสารการก่อตั้งโรงเรียน เพื่อประกอบการขอทุน
1.5 การแจ้งขอพักการเรียน ฯลฯ
2. งานรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นป.1
2.1 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
2.2 ประสานผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการนัดหมายต่างๆและให้ข้อมูล
2.3 รับมอบตัวเข้าเรียน – ลงทะเบียนเรียน
2.4 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
2.5 ติดตามเอกสาร หลักฐานการมอบตัว
3. งานจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน
3.1 นักเรียนใหม่ – ถ่ายรูป – จัดทำบัตรนักเรียน
3.2 นักเรียนเก่า – บริการตรวจเช็คบัตร
– บริการรับทำบัตรใหม่ ( กรณีสูญหาย / ชำรุด ) ราคา 300 บาท
แนะนำวิธีการใช้บัตร Fatima Smart Purse
.: ลงเวลาเข้าเรียนทุกเช้าก่อนเวลา 07.40 น. โดยแตะบัตรที่เครื่องรับที่ข้างห้องประชาสัมพันธ์
.: เติมเงิน
เติมได้ที่จุดเติมเงินของโรงเรียนแม่พระฟาติมา เริ่มต้นเพียงแค่ 5 บาท หรือถ้าสะดวกสามารถเติมล่วงหน้าได้ที่ร้าน 7-ELEVEN (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ข้อแนะนำ : ควรเติมเงินล่วงหน้าไว้ก่อนที่ร้านสะดวกซื้อ เพื่อไม่ต้องมารอคิวเติมเงิน
.: ตรวจสอบยอดเงิน
สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ที่จุดเช็คยอดเงิน โดยนำบัตรแตะที่หน้าจอ (สัญลักษณ์คำว่าแตะบัตร) จำนวนยอดเงินคงเหลือในบัตรจะโชว์ขึ้นมา
.:  ข้อแนะนำ : หลังการเติมเงินทุกครั้งแนะนำให้ตรวจสอบยอดเงินเพื่อเช็คดูว่าจำนวนเงินที่เติมถูกต้องหรือไม่
.: ชำระสินค้า
ต้องรอให้พนักงานขายกดราคาสินค้าก่อนและหน้าจอจะแสดงราคาสินค้าที่ชำระให้ดูว่าราคาสินค้าถูกต้องหรือไม่แล้วค่อยแตะบัตรที่หน้าจอ (สัญลักษณ์คำว่าแตะบัตร) รอจนกว่าไฟเขียวพร้อมทั้งยอดเงินคงเหลือขึ้น (พร้อมทั้งจะมีเสียงดัง ติ๊ด ติ๊ด 2 ครั้ง) แสดงว่ามีการชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถนำบัตรออกได้เลย
กรณีถ้าแตะบัตรเร็วเกินไป / ช้าเกินไป หรือ แตะบัตรห่างเกินไป หน้าจอเครื่องจะคำว่า Error
(พร้อมทั้งจะมีเสียงดัง ติ๊ด ติ๊ด ตี๊ด…ติดต่อกันหลายครั้ง) แสดงว่าผิดพลาดต้องทำการชำระใหม่)
วิธีดูแลรักษาบัตร และขั้นตอนการทำบัตรใหม่
.: ไม่เจาะ หัก ขีดข่วน หรือวางไว้ในที่มีอุณหภูมิร้อนจัด มีความชื้นสูงและมีคลื่นแม่เหล็กสูง
.: เพื่อเป็นการดีควรมีสายคล้องคอ และอยู่ในซองพลาสติก
.: ไม่ควรนำบัตรไปขีดเขียน เสียบเล่นที่ตู้โทรศัพท์ หรือตู้ATM อื่นๆ ซึ่งอาจทำให้บัตรเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้
.: ในกรณีที่บัตรมีปัญหาไม่สามารถทำรายการใดๆได้ คือ เติมเงินไม่ได้, แตะที่เครื่องชำระหรือเครื่องตรวจสอบยอดเงินแล้วไม่ขึ้นตัวเลขใดๆแสดงว่าบัตรเสีย ให้นำบัตรไปติดต่อที่จุดแคชเชียร์เพื่อดำเนินการตรวจสอบ
.: เมื่อทำบัตรหาย หรือ หัก สามารถติดต่อทำบัตรใหม่ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
100 ปี คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม