Get Adobe Flash player
.: Announcement (ประกาศ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
.: ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 13 พ.ย.62)
.: ประกาศการจัดการเรียนการสอน และ กิจกรรมเพื่อป้องกันผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 
.: เปิดรับสมัครเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน เริ่มเรียน 23 มีนาคม ถึง 24 เมษายน 2563
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2245-0580, 0-2247-9180 

.: กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563.
ระดับชั้น เริ่มจำหน่าย
ใบสมัคร
ทดสอบ
วัดความพร้อม
ประกาศ
ผลสอบ
สัมภาษณ์
และมอบตัว
ชั้นเตรียมปฐมวัย
(อายุ 2 ปีขึ้นไป)
24 ตุลาคม 2562
ชั้นปฐมวัยปีที่ 1
(17 พฤษภาคม 2559
ถึง 16 พฤษภาคม 2560)
1 สิงหาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562 7 ธันวาคม 2562
ชั้น ป.1
(แผนกสามัญ | แผนก EA)
19 สิงหาคม 2562 9 พฤศจิกายน 2562 13 พฤศจิกายน 2562 16 พฤศจิกายน 2562
ชั้น ป.2-6 6 มกราคม 2563 15 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 22 กุมภาพันธ์ 2563
ชั้น ม.1 และ ม.4
(สายวิทย์-คณิต
และ สายศิลป์-ภาษา)
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2245-0580, 0-2247-9180 ฝ่ายปฐมวัย โทร. 0-2247-8359, 0-2247-9227

.: ปฏิทินโรงเรียน (ประถม-มัธยม)
**กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

.: ปฏิทินโรงเรียน (ฝ่ายปฐมวัย)
**กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**


.: แผนที่การเดินทาง