Get Adobe Flash player
.: คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
บาทหลวง วิทยา แก้วแหวน
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
(ประธานกรรมการ)

บาทหลวง เดชา อาภรรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
บาทหลวง ชนภัทร ศุขะเนตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
เซอร์เวโรนิกา สุภาพร ประราศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ซิสเตอร์ อาภาวดี นีลวัชระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
นางนพมาศ ชัยศิริโรจน์
ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
นางสาวสิรินารถ เปลี่ยนพันธ์
ผู้แทนครู (กรรมการ)
บาทหลวง สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา
ผู้อำนวยการ (กรรมการ-เลขานุการ)

 

เปิดรับสมัครครู (Update 4 ก.ค.60)

เปิดรับสมัครครูหลายอัตรา
(Update 4 ก.ค.60)
– ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถม-มัธยม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2245-0580
ต่อ 114 ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่ง Resume ที่ maeprafatimaschool@gmail.com

โหลดใบสมัครประกวดดนตรี

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook (สมาคมผู้ปกครองฯ)
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
จำนวนผู้เยี่ยมชม

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 0
  • Last 7 days: 0
  • Last 30 days: 222
  • Online now: 0