Get Adobe Flash player

ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน

 .: ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน
.: รถรับส่งนักเรียน
1. เส้นทางการเดินรถ รับ – ส่งนักเรียน: ประตูน้ำ ราชเทวี อนุสาวรีย์ ดินแดง
สะพานควาย อินทามระ ห้วยขวาง สุทธิสาร รัชดา ลาดพร้าว
2. เวลาเดินรถ เช้าเริ่มออกรถรับนักเรียนประมาณ 06.00 น. ถึงโรงเรียนประมาณ
07.15 น. เย็นรถออกเวลา 17.15 น. สิ้นสุดเวลา 18.30 น.
( หมายเหตุ เวลาข้างต้นนี้เป็นเวลาประมาณ )
3. ความปลอดภัยภายในรถ จะมีพนักงานประจำรถโดยเฉพาะรถรับ เด็กเล็ก (ปฐมวัย)
ส่วนชั้นอื่นๆไม่มี
4. การคุ้มครองประกัน คือ รถทุกคันได้ทำประกันภัย ประเภท 1 รับจ้าง ครอบคลุม
ทุกคนที่อยู่ในรถพนักงานขับรถมีประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
5. จำนวนรถตู้ส่งนักเรียนมีบริการ 8 คัน ราคาค่าบริการจัดเก็บอย่างยุติธรรมขึ้นอยู่กับ
ระยะทางรับ – ส่ง
6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถ และค่าบริการได้ที่ผู้ประสานงานดังนี้
6.1 คุณสมบัติ กู้ทรัพย์ เบอร์โทร 081 – 732 – 9811
6.2 คุณครูขวัญทินันท์ วงศ์น้อย เบอร์โทร 089 – 510 – 6142
6.3 คุณอวยชัย นีลโสภณ เบอร์โทร 089-203-1180
งานโภชนาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนจัดอาหารให้นักเรียนทุกวันตามเวลาดังนี้
พักเที่ยง เวลา 11.20 น. – 12.10 น. จัดอาหารเที่ยงตามหลักโภชนาการแก่นักเรียน
โดยมีคุณครูดูแลนักเรียนที่โรงอาหาร
พักน้อยบ่าย เวลา 14.40 น. จัดให้นักเรียนดื่มนมทุกวัน

เปิดรับสมัครบุคลากร

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
– วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี ด้านบัญชี
ครูเอกประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง
– วุฒิ ปริญญาตรี / มีใบประกอบวิชาชีพ
ส่ง Resume ได้ที่ maeprafatimaschool@gmail.com

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook (สมาคมผู้ปกครองฯ)
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)