Get Adobe Flash player
22112017
sat2017
student61
Cover-Facebook-Kindergarten
.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน พฤศจิกายน 2560 .: หมายเหตุ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 .: ส่งแฟ้มเด็กดีศรีฟาติมา
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 .: ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3 จ.นครนายก
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 .:  กิจกรรมกระทงรักษ์น้ำ
.: กิจกรรมวันลอยกระทง ฝ่ายปฐมวัย
วันที่ 4,18,25 พฤศจิกายน 2560 .: เรียนเสริมวันเสาร์ ปฐมวัย, ป.1, ป.1 (IEP) – ม.6
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 .: เริ่มเรียนคาบ 8 / มอบทุนการศึกษา
วันที่ 6,13,20 พฤศจิกายน 2560 .: ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 .: ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ป.5-6 จ.นครนายก
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 .: นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 .: ประกายธรรมนำชีวิต ชั้น ป.5-6, ปฐมวัย / สถานีคุณธรรม
.: ประชุมครู
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 .: ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 .: นิเทศภายนอก โรงเรียนเขต 2
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษาฯ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 .:  ทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย ปีที่ 2 ณ คิดส์ซาเนียร์ (รถออก 08.00 น.) ฝ่ายปฐมวัย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 .:  ทัศนศึกษา ระดับปฐมวัย ปีที่ 3 ณ คิดส์ซาเนียร์ (รถออก 08.00 น.) ฝ่ายปฐมวัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 .: งานวันวิชาการ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 .: ทดสอบนักเรียน ป.1, ป.1 (IEP)
.:  ทัศนศึกษา ระดับชั้นเตรียม-ปฐมวัยปีที่ 1 ณ ซาฟารีเวิลด์ (รถออก 07.45 น.) ฝ่ายปฐมวัย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 .: โครงการฟาติมามหากุศล (บริจาคโลหิต)
.: ประกาศผลสอบ นักเรียน ป.1, ป.1 (IEP)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 .: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 .: พิธีถวายราชสดุดี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 .: สัมภาษณนักเรียน ป.1, ป.1 (IEP) ปีการศึกษา 2561
.: ประเมินพัฒนาการ เด็กปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 .: ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
และ 1 ธันวาคม 2560
.: ฟาติมาเกม
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
.: ประมวลภาพกิจกรรม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน
  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-6
(08-10:11-60)
แข่งขันฟุตซอลสานสัมพันธ์
(08-11-60)
แข่งขันเทควันโด
(08-11-60)
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา, สนามบาสเก็ตบอล และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา, สนามบาสเก็ตบอล และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก
แข่งขันฟุตซอลสานสัมพันธ์
(07-11-60)
แข่งขันฟุตซอลสานสัมพันธ์
(06-11-60)
ธนาคารความดี
(06-11-60)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook | Google Plus
.: ประมวลภาพกิจกรรม (ฝ่ายปฐมวัย)
ในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
 นิเทศกัลยาณมิตร
(08-11-60)
 กิจกรรมกลางแจ้ง
(08-11-60)
กิจกรรมกลางแจ้ง
(07-11-60)
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน ในภาพอาจจะมี 5 คน, เด็ก ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม
กิจกรรมหน้าเสาธง
(07-11-60)
กิจกรรมหน้าเสาธง
(06-11-60)
นิเทศกัลยาณมิตร
(06-11-60)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook (สมาคมผู้ปกครองฯ)
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
จำนวนผู้เยี่ยมชม

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 0
  • Last 7 days: 0
  • Last 30 days: 0
  • Online now: 0