Get Adobe Flash player
test60-1
02271060
2017ems
Website-Buddha
30102017
student61
Cover-Facebook-Kindergarten
sat2017
music2560
22112017
.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน กันยายน 2560 .: หมายเหตุ
วันที่ 2, 9, 16 กันยายน 2560 .: เรียนเสริมวันเสาร์ (ปฐมวัย, ป.1-ม.6)
วันที่ 4, 11, 18 กันยายน 2560 .: ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา
วันที่ 12 กันยายน 2560 .: อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ป.5-6 และ ม.1-6
วันที่ 12 กันยายน 2560 .: โครงการ Computer for kids ฝ่ายปฐมวัย
วันที่ 14 กันยายน 2560 .: เรียนคาบ 8 (วันสุดท้าย)
วันที่ 15 กันยายน 2560 .: ถ่ายภาพหมู่นักเรียน ชั้น ป.5-ม.6
วันที่ 22-29 กันยายน 2560 .: สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (ป.1-ม.6)
วันที่ 22 กันยายน 2560 .: ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2560
 วันที่ 22 กันยายน 2560 .: กิจกรรมฐานคุณธรรม ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย
วันที่ 25 กันยายน 2560 .: ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
วันที่ 25-27 กันยายน 2560 .: ประเมินพัฒนาการ การเรียนรู้ ครั้งที่ 1
ระดับปฐมวัยปีที่ 1 – 3 (นอกตาราง)
ฝ่ายปฐมวัย
วันที่ 28-29 กันยายน 2560 .: ประเมินพัฒนาการ การเรียนรู้ ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 1/2560 (ระดับปฐมวัยปีที่ 1 – 3)
ฝ่ายปฐมวัย
วันที่ 29 กันยายน 2560 .: ระดับชั้นเตรียมปฐมวัย – ปฐมวัยปีที่ 3 (เรียนวันสุดท้าย) ฝ่ายปฐมวัย
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
.: ประมวลภาพกิจกรรม
ในภาพอาจจะมี 7 คน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
 วันสันติภาพโลก
(21-09-60)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ
(15-17:09-60)
นิเทศจริยศึกษา ม.1-4
(13-14:09-60)
ในภาพอาจจะมี 16 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 9 คน
ทดสอบยิงปืน + จิตอาสา
(14-09-60)
กิจกรรมลานศักยภาพ
(13-09-60)
 สวดสายประคำ
(13-09-60)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook | Google Plus
.: ประมวลภาพกิจกรรม (ฝ่ายปฐมวัย)
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ อยู่บนเวที ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
 กิจกรรมหน้าเสาธง
(21-09-60)
มอบเกียรติบัตร-ภายนอก
(20-09-60)
มอบเกียรติบัตร-คอมพิวเตอร์3
(20-09-60)
ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม ในภาพอาจจะมี 14 คน, ข้อความ ในภาพอาจจะมี 33 คน, คนที่ยิ้ม
มอบเกียรติบัตร-คอมพิวเตอร์2
(20-09-60)
มอบเกียรติบัตร-คอมพิวเตอร์1
(20-09-60)
มอบเกียรติบัตร-ศิลปะ3
(20-09-60)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
เปิดรับสมัครครู (Update 4 ก.ค.60)

เปิดรับสมัครครูหลายอัตรา
(Update 4 ก.ค.60)
– ครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถม-มัธยม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2245-0580
ต่อ 114 ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่ง Resume ที่ maeprafatimaschool@gmail.com

ตารางสอบปลายภาค 1/2560

โหลดใบสมัครประกวดดนตรี

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook (สมาคมผู้ปกครองฯ)
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
จำนวนผู้เยี่ยมชม

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 0
  • Last 7 days: 1,190
  • Last 30 days: 7,352
  • Online now: 0