Get Adobe Flash player
2562
walk8
.: Announcement (ประกาศ)
 
เปิดรับสมัครเรียน คาบที่ 8 / เรียนเสริมวันเสาร์ / ว่ายน้ำ และ ฟุตซอล (ตอนเย็น) ภาคเรียนที่ 1/2561
.: เรียนคาบที่ 8 (เริ่มเรียน 4 มิถุนายน 2561)
.: เรียนเสริมวันเสาร์ (เริ่มเรียน 26 พฤษภาคม 2561)
.: เรียนว่ายน้ำ (ตอนเย็น) คอร์สเรียน 18 ชม. อัตราค่าเรียน 2,500 บาท | รายละเอียด |
.: เรียนฟุตซอล (ตอนเย็น) อัตราค่าเรียน 1,200 บาท/คอร์ส | รายละเอียด|
.: เรียนบาสเกตบอล (ตอนเย็น) ติดต่อคุณครูสมัย
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ/ห้องประชาสัมพันธ์ โทร.0-2245-0580, 0-2247-9810

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2561
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 .: สถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ
.: เริ่มโครงการเด็กดีศรีฟาติมา
วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 .: ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ม.1-3
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 .: คาทอลิกรับศีลอภัยบาป
.: ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.1-4
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 .: ประกายธรรมนำชีวิต ป.5-6, ปฐมวัย / สถานีคุณธรรม / ประชุมครู
วันที่ 7,14,21 กรกฎาคม 2561 .: เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 .: ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ป.5-ม.6
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 .: กิจกรรมอบรมผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนชั้น ป.4-5
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 .: กิจกรรมอบรมผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนชั้น ม.1-2
วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2561 .: สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 .: กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 .: กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 .: กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
.: กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 .: หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 .: วันเข้าพรรษา / วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 .: หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 .: เปิดเรียนตามปกติ / ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2561 (ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 .: กิจกรรมวรรณกรรมเป็นฐาน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 .: โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
.: โครงการรักการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้
วันที่ 7,14,21 กรกฎาคม 2561 .: เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561 .: กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (เล่านิทาน)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 .: งานวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 .: นิเทศภายใน ครูประจำชั้น-ผู้ช่วย (ปฐมวัย)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 .: กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจเด็กคาทอลิก
.: กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 .: กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 .: วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 .: กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 .: หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 .: วันเข้าพรรษา / วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 .: หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 .: เปิดเรียนตามปกติ
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

.: ประมวลภาพกิจกรรม
Image may contain: 1 person, tree, crowd, wedding, shoes, plant, sky and outdoor Image may contain: 6 people, people standing Image may contain: 6 people, people smiling, people standing, crowd and indoor
 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3
(04-06:07-61)
 วันสถาปนาลูกเสือ
(02-07-61)
 ปฐมนิเทศครูใหม่
(31-06:01-7:61)
Image may contain: one or more people and people sitting Image may contain: 2 people Image may contain: one or more people and outdoor
 ฉลองศาสนนาม คุณพ่อวิทยา
ชุด2/2 (29-06-61)
 ฉลองศาสนนาม คุณพ่อวิทยา
ชุด1/2 (29-06-61)
 พิธีระลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียน
(29-06-61)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook | Google Plus
.: ประมวลภาพกิจกรรม (ฝ่ายปฐมวัย)
Image may contain: 6 people, people standing Image may contain: 9 people, crowd Image may contain: 5 people, people standing and child
 กิจกรรมเบ๊น-โบ๊ท
(02-07-61)
 ฉลองศาสนนาม คุณพ่อวิทยา
(29-06-61)
 กิจกรรมหน้าเสาธง
(28-06-61)
Image may contain: 11 people, people smiling, people standing and wedding Image may contain: 10 people, people smiling, people standing, people sitting and indoor Image may contain: 4 people, people eating, people sitting, child and food
 กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์
(27-08-61)
 กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์
(27-08-61)
 กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์
(27-08-61)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)

 

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook (สมาคมผู้ปกครองฯ)
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)