Get Adobe Flash player
smecamp2019
monk62
engcamp2019banner
24OCT19
Banner-2563-1
2563-kids
blood62
rally12
.: Announcement (ประกาศ)
ผลการจับรางวัลเดินการกุศลโรงเรียนแม่พระฟาติมา ครั้งที่ 9 (ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 | ชั้น ป.1-ม.6 | แผนก EA 
เปิดรับสมัคร โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 4-9 ตุลาคม 2562 | ดาว์นโหลดใบสมัคร |
เปิดรับสมัคร ค่าย SME Camp At Pattaya Park Beach Resort วันที่ 1-3 ตุลาคม 2562 | รายละเอียด |
.: เปิดรับสมัครเรียน คาบที่ 8 และ เรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562
.: เปิดรับสมัครเรียน ว่ายน้ำ  (นอกเวลา)

.: กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563.
ระดับชั้น เริ่มจำหน่าย
ใบสมัคร
ทดสอบ
วัดความพร้อม
ประกาศ
ผลสอบ
สัมภาษณ์
และมอบตัว
ชั้นเตรียมปฐมวัย
(อายุ 2 ปีขึ้นไป)
24 ตุลาคม 2562
ชั้นปฐมวัยปีที่ 1
(17 พฤษภาคม 2559
ถึง 16 พฤษภาคม 2560)
1 สิงหาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562 7 ธันวาคม 2562
ชั้น ป.1
(แผนกสามัญ | แผนก EA)
19 สิงหาคม 2562 9 พฤศจิกายน 2562 13 พฤศจิกายน 2562 16 พฤศจิกายน 2562
ชั้น ป.2-6 6 มกราคม 2563 15 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 22 กุมภาพันธ์ 2563
ชั้น ม.1 และ ม.4
(สายวิทย์-คณิต
และ สายศิลป์-ภาษา)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2245-0580, 0-2247-9180 ฝ่ายปฐมวัย โทร. 0-2247-8359, 0-2247-9227

.: ปฏิทินโรงเรียน (ประถม-มัธยม)
**กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

.: ปฏิทินโรงเรียน (ฝ่ายปฐมวัย)
**กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**


.: แผนที่การเดินทาง

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
350 ปี มิสซังสยาม