Get Adobe Flash player
term2
2562
2562-kids
211161
24251161
.: Announcement (ประกาศ)
 .: ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต โครงการฟาติมามหากุศล วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฟาติมา | คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต |
 .: ขอเชิญร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศลครอบครัวฟาติมา ครั้งที่ 11 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561
เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปราณบุรี เข้าพัก โรงแรมปิตตาเวีย รีสอร์ทแอนด์สปา
ทีมละ 3 คน ทีมทั่วไป ราคา 5,500 บาท ทีม VIP ราคา 7,500 บาท | รายละเอียด |
.: เปิดรับสมัครเรียน คาบที่ 8 เรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ได้ที่ ฝ่ายวิชาการ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2245-0580, 0-2247-9180 ฝ่ายปฐมวัย โทร. 0-2247-8359, 0-2247-9227

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน ตุลาคม 2561
:: ปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 28 กันยายน ถึง 23 ตุลาคม 2561 ::
วันที่ 13-21 ตุลาคม 2561 .: โรงเรียนปิดทำการ
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 .: จัดเตรียมห้องเรียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 .: เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน ตุลาคม 2561 (ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13-23 ตุลาคม 2561 .: โรงเรียนปิดทำการ
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 .: เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
.: จำหน่ายใบสมัครนักเรียน เตรียมปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

.: ประมวลภาพกิจกรรม
ในภาพอาจจะมี 1 คน ในภาพอาจจะมี 28 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
 English Camp in Korea
(14-20:10-61)
 โครงการฟื้นฟูจิตใจ เขต2
(13-14:10-61)
 ชุมนุมครูคำสอน-ครูคาทอลิก
(12-10-61)
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 15 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
 ฟื้นฟูจิตใจครูพุทธ
(12-10-61)
สัมมนาวิชาการ
(11-10-61)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(09-10:10-61)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook | Google Plus
.: ประมวลภาพกิจกรรม (ฝ่ายปฐมวัย)
ในภาพอาจจะมี 26 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
 ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
(13-14:10-61)
 ฟื้นฟูจิตใจครูพุทธ
(12-10-61)
 ชุมนุมครูคำสอน-ครูคาทอลิก
(12-10-61)
ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง
 โครงการพัฒนาบุคลากรปฐมวัย
(10-10-61)
 กิจกรรมอบรมครูใหม่
(08-10-61)
 กิจกรรมจิตอาสา ร.10 ชุด2/2
(02-10-61)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)

 

เปิดรับสมัครบุคลากร

(Update 05 OCT 61)
ครูวิทยาศาสตร์ : 1 ตำแหน่ง
ครูคณิตศาสตร์ : 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
: ปริญญาตรี (สายวิชาที่เกี่ยวข้อง)
: มีประสบการณ์สอน
: มีใบประกอบวิชาชีพครู (พิจารณาเป็นพิเศษ)
: ส่ง Resume ได้ที่ maepra@fatima.ac.th
: โทร.0-2245-0580, 0-2247-9180

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
350 ปี มิสซังสยาม