Get Adobe Flash player
Banner-Web
opensem62
25042019
2562
2562-kids

 

.: Announcement (ประกาศ)
.: เปิดรับสมัครเรียน คาบที่ 8 และ เรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562
.: เปิดรับสมัครเรียน ว่ายน้ำ / ฟุตซอล (นอกเวลา)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2245-0580, 0-2247-9180 ฝ่ายปฐมวัย โทร. 0-2247-8359, 0-2247-9227


.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน พฤษภาคม 2562
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 .: ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 .: เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 .: วันวิสาขบูชา / แสวงบุญครูคาทอลิก
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 .: หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 .: วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา (อำลา-ต้อนรับคุณพ่อ และ นักเรียนใหม่)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 .: เรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 .: ค่ายปฏิบัติธรรม ป.6
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 .: ค่ายจริยะ ม.1-3
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 .: ค่ายจริยะ ม.4-6
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 .: ตรวจสุขภาพฟัน ป.1-2
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 .: งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
.: ค่ายจริยะ ป.5
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน พฤษภาคม 2562 ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 .: ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 .: เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
.: โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,
.: โครงการดูแลความปลอดภัยเด็กปฐมวัย
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 .: วันวิสาขบูชา / ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 .: หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 .: โครงการสื่อสร้างสรรค์
.: งานพัฒนาหลักสูตร
.: งานจริยธรรมคำสอน (เด็กคาทอลิกเริ่มเรียนคำสอน)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 .: วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2562
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 .: เรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
350 ปี มิสซังสยาม