Get Adobe Flash player
sampun2018
ROV2018
2562
2562-kids
.: Announcement (ประกาศ)
 .: สิทธิการทำฟันฟรีตามหลักประกันสุขภาพสำหรับนักเรียน โดย คลีนิครักฟันทันตแพทย์ | รายละเอียด |
 ขอเชิญร่วมงาน “ฟาติมาสัมพันธ์ 2018” บัตรโต๊ะจีน ราคา 5,000 บาท VIP 7,000 บาท (จำนวนจำกัด) | รายละเอียด |
 .: เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ป.5-ม.6 (ทีมละ 5 คน) ร่วมแข่งขัน E Sports ROV Tournament  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
.: เปิดรับสมัครเรียนเสริม ภาคเรียนที่ 2/2561
– เรียนคาบที่ 8 (เริ่มเรียน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561)
– เรียนเสริมวันเสาร์ (เริ่มเรียน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561)
– เรียนว่ายน้ำ / ฟุตซอล (นอกเวลา) // ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ และ คุณครูผู้สอน
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2245-0580, 0-2247-9180 ฝ่ายปฐมวัย โทร. 0-2247-8359, 0-2247-9227

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน ธันวาคม 2561
วันที่ 1,8,15,22 ธันวาคม 2561 .: เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 .: กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 .: หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 .: ประชุมครู
วันที่ 10 ธันวาคม 2561 .: หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 .: สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 (ชั้น ป.1-ม.6)
ว้นที่ 18 ธันวาคม 2561 .: ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ตรวจอนามัยโรงอาหาร
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 .: นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
  .: กิจกรรมจิตอาสา ม.4-6 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 .: ส่งแฟ้มเด็กดีศรีฟาติมา
  .: ประกายธรรมนำชีวิต (ป.3-4)
  .: อัญเชิญพระกุมารในห้องเรียน
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 .: กิจกรรมคริสต์มาสหรรษา (โรงเรียน – วัด)
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562
.: หยุดเรียนกรณีพิเศษ
วันที่ 3 มกราคม 2562 .: เปิดเรียนตามปกติ 
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน ธันวาคม 2561  (ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 .: มอบตัวนักเรียนปฐมวัย ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 1,8,15,22 ธันวาคม 2561 .: เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 .: กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 .: หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 .: ประชุมครู
วันที่ 10 ธันวาคม 2561 .: หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 .: ถ่ายภาพบัณฑิตน้อย ครั้งที่ 1
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 .: กิจกรรมคริสต์มาสหรรษา
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 .: กินเลี้ยงสังสรรค์ทุกระดับชั้น
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 .: กิจกรรมคริสต์มาสหรรษา (ฝั่งวัด)
วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562
.: หยุดเรียนกรณีพิเศษ
วันที่ 3 มกราคม 2562 .: เปิดเรียนตามปกติ
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

.: ประมวลภาพกิจกรรม
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา, สนามบาสเก็ตบอล, รองเท้า และกางเกง ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน
 งานวิชาการเขต2 :
มอบเกียรติบัตร (29-11-61)
 งานวิชาการเขต2 :
แข่งขันบาส (29-11-61)
 งานวิชาการเขต2 :
ชมนิทรรศการ (29-11-61)
ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
 งานวิชาการเขต2 :
พิธีเปิด (29-11-61)
เรียนคำสอนครูคาทอลิก
(27-11-61)
 แนะแนว ม.6
(26-11-61)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook | Google Plus
.: ประมวลภาพกิจกรรม (ฝ่ายปฐมวัย)
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 31 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 25 คน, คนที่ยิ้ม
 ร่วมงานวันวิชาการเขต2
(29-11-61)
มอบเกียรติบัตร : แข่งขันภาษาจีน3
(28-11-61)
มอบเกียรติบัตร : แข่งขันภาษาจีน2
(28-11-61)
ในภาพอาจจะมี 30 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า, สนามบาสเก็ตบอล, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง
มอบเกียรติบัตร : แข่งขันภาษาจีน1
(28-11-61)
กิจกรรมหน้าเสาธง
(28-11-61)
 กิจกรรมกลางแจ้ง
(23-11-61)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)

 

เปิดรับสมัครบุคลากร

(Update 14 ธ.ค.61)
– เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
(วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี)
ส่ง Resume ได้ที่
Email : teacher_recruitment@fatima.ac.th
.: รายละเอียดเพิ่มเติม :.

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
350 ปี มิสซังสยาม