Get Adobe Flash player
king-ramax
ripking9
p12560
.: เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น เริ่มจำหน่ายใบสมัคร ทดสอบ/
วัดความพร้อม
ประกาศ
ผลสอบ
สัมภาษณ์
และมอบตัว
เตรียมอนุบาล
(อายุ 2 ปีขึ้นไป)
25 ตุลาคม 2559
อนุบาล 1
(เกิดตั้งแต่ 17 พ.ค. 2556
ถึง 16 พ.ค. 2557)
22 สิงหาคม
ถึง 16 พฤศจิกายน 2559
12 พฤศจิกายน 2559 17 ธันวาคม 2559
ป.1 | ป.1 IEP 22 สิงหาคม 2559 19 พฤศจิกายน 2559 23 พฤศจิกายน 2559 26 พฤศจิกายน 2559
(18 ก.พ. 2560
ประชุมผู้ปกครอง)
ป.2 – ป.6 4 มกราคม 2560
ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560
11 กุมภาพันธ์ 2560 15 กุมภาพันธ์ 2560 18 กุมภาพันธ์ 2560
ม.1 และ ม.4
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2245-0580, 0-2247-9180 ฝ่ายปฐมวัย 0-2247-8359, 0-2247-9227
.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน มกราคม 2560
วันที่ 1-3 มกราคม 2560 หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 4 มกราคม 2560 เปิดเรียนตามปกติ / นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
วันที่ 6 มกราคม 2560 ประกายธรรมนำชีวิต
วันที่ 7,28 มกราคม 2560 เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 13 มกราคม 2560 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 16 มกราคม 2560 งานวันครูเขต 2 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันที่ 17 มกราคม 2560 กิจกรรมกตัญญุตาครู
วันที่ 18 มกราคม 2560 สอบคิดวิเคราะห์ ป.3, ป.6 และ ม.3 | ถ่ายรูปนักเรียนชั้น ม.6
วันที่ 19-20 มกราคม 2560 ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1-ป.6
วันที่ 21-22 มกราคม 2560 กิจกรรมแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 9
วันที่ 26-27 มกราคม 2560 ติว O-NET ม.3
วันที่ 31 มกราคม 2560 ฉลองศาสนนาม “คุณพ่อยอห์น บอสโก สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา”
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**
.: ประมวลภาพกิจกรรม
ในภาพอาจจะมี 23 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
นิเทศกัลยาณมิตร
(23-01-60)
พิธีรื้อฟื้นคำมั่นสัญญา – ศีลมหาสนิท
(22-01-60)
แรลลี่การกุศลฯ ครั้งที่ 9
(21-22:01-60)
ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ฝูงชน
สัมมนาเขียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
(21-01-60)
อบรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม3
(20-01-60)
ครบ 100 วัน แห่งการสวรรคต
(20-01-60)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook | Google Plus
.: ประมวลภาพกิจกรรม (ฝ่ายปฐมวัย)
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 7 คน, รองเท้า และ เด็ก ในภาพอาจจะมี 16 คน, สถานที่กลางแจ้ง และ สถานที่ในร่ม
การแข่งขันฟาติมาเกม ชุดที่ 6/6
(20-01-60)
การแข่งขันฟาติมาเกม ชุดที่ 5/6
(20-01-60)
การแข่งขันฟาติมาเกม ชุดที่ 4/6
(20-01-60)
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า ในภาพอาจจะมี 1 คน
การแข่งขันฟาติมาเกม ชุดที่ 3/6
(20-01-60)
การแข่งขันฟาติมาเกม ชุดที่ 2/6
(20-01-60)
การแข่งขันฟาติมาเกม ชุดที่ 1/6
(20-01-60)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook (สมาคมผู้ปกครองฯ)
จำนวนผู้เยี่ยมชม

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 369
  • Last 7 days: 1,844
  • Last 30 days: 7,502
  • Online now: 2