Get Adobe Flash player
summer61
sem1-61
student61
Cover-Facebook-Kindergarten

 

.: Announcement (ประกาศ)
 รายชื่อเด็กปฐมวัย เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน | รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.1 ภาคปกติ และ ป.1 IEP ปีการศึกษา 2561 
ผลการจับสลากบัตรการกุศลฉลอง 60 ปี รวมพลคนฟาติมา
ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึง 12 พฤษภาคม 2561
โทรนัดหมายรับของรางวัล โทร. 0-2245-0580, 0-2247-9810 ต่อ 114 (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
 เปิดรับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน วันที่ 26 มีนาคม ถึง 27 เมษายน 2561
สอบถามรายละเอียด โทร.0-2245-0580, 0-2247-9180 ฝ่ายปฐมวัย โทร. 0-2247-8359, 0-2247-9227
 .: เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 | วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 :.

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน เมษายน 2561
วันที่ 12-17 เมษายน 2561 .: หยุดเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 18-20 เมษายน 2561 .: เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
วันที่ 18-20 เมษายน 2561 .: เรียนปรับพื้นฐานชั้นใหม่ ฝ่ายปฐมวัย
วันที่ 23-27 เมษายน 2561 .: เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
วันที่ 23-27 เมษายน 2561 .: เรียนปรับพื้นฐานชั้นใหม่ ฝ่ายปฐมวัย
วันที่ 26 เมษายน 2561 .: นิทรรศการนำเสนอผลงานนักเรียน (เวลา 13.00 น.)
วันที่ 27 เมษายน 2561 .: งานรวมใจฟาติมามุฑิตาจิตครูเกษียณ (เวลา 17.30 น.)
วันที่ 30 เมษายน
ถึง 2 พฤษภาคม 2561
.: โครงการโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ (หัวหิน)
.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน พฤษภาคม 2561
วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2561 .: โรงเรียนปิดทำการ
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 .: อบรมวิชาการ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 .: ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2561 .: เตรียมห้องเรียน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 .: เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

.: ประมวลภาพกิจกรรม
ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
 รดน้ำขอพรผู้บริหาร
(18-04-61)
 กิจกรรมรื่นเริง…วันสงกรานต์
(11-04-61)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ
(31-03:01-04:61)
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม
 อบรมเชิงปฏิบัติการ
(30-03-61)
 ทดสอบEQ ม4-6
(02-04-61)
 เฝ้าศีลมหาสนิท
(30-03-61)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook | Google Plus
.: ประมวลภาพกิจกรรม (ฝ่ายปฐมวัย)
ในภาพอาจจะมี 3 คน, งานแต่งงาน และ ดอกไม้ ในภาพอาจจะมี 17 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง
 กิจกรรมวันสงกรานต์
(11-04-61)
 กิจกรรมหน้าเสาธง
(10-04-61)
 กิจกรรมกลางแจ้งปฐมวัยปี1
(09-04-61)
ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, แถบ และ รองเท้า ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ เด็ก
 กิจกรรมเสาธง
(05-04-61)
กิจกรรมตอนเช้า
(04-04-61)
เรียนปรับพื้นฐานเตรียมปฐมวัย
(04-04-61)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด | Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)

 

เปิดรับสมัครบุคลากร

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
– วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี ด้านบัญชี
ครูเอกประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง
– วุฒิ ปริญญาตรี / มีใบประกอบวิชาชีพ
ส่ง Resume ได้ที่ maeprafatimaschool@gmail.com

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook (สมาคมผู้ปกครองฯ)
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)