Get Adobe Flash player
sampun2018
ROV2018
2562
2562-kids
.: Announcement (ประกาศ)
 .: สิทธิการทำฟันฟรีตามหลักประกันสุขภาพสำหรับนักเรียน โดย คลีนิครักฟันทันตแพทย์ | รายละเอียด |
 ขอเชิญร่วมงาน “ฟาติมาสัมพันธ์ 2018” บัตรโต๊ะจีน ราคา 5,000 บาท VIP 7,000 บาท (จำนวนจำกัด) | รายละเอียด |
.: เปิดรับสมัครเรียนเสริม ภาคเรียนที่ 2/2561
– เรียนคาบที่ 8 (เริ่มเรียน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561)
– เรียนเสริมวันเสาร์ (เริ่มเรียน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561)
– เรียนว่ายน้ำ / ฟุตซอล (นอกเวลา) // ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ และ คุณครูผู้สอน
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2245-0580, 0-2247-9180 ฝ่ายปฐมวัย โทร. 0-2247-8359, 0-2247-9227

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน มกราคม 2562
วันที่ 1-2 มกราคม 2562 .: หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่  
วันที่ 3 มกราคม 2562 .: เปิดเรียนตามปกติ / คาทอลิกรับศีลอภัยบาป  
  .: เริ่มจำหน่ายใบสมัคร นักเรียนใหม่ ชั้น ป.2-6 / ม.1 / ม.4  
วันที่ 4 มกราคม 2562 .: ประกายธรรมนำชีวิต  
วันที่ 5,26 มกราคม 2562 .: เรียนเสริมวันเสาร์  
วันที่ 10 มกราคม 2562 .: สอนคิดวิเคราะห์ ชั้น ป.3, ป.6, ม.3  
วันที่ 11 มกราคม 2562 .: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
  .: มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น / ประชุมครู  
วันที่ 12 มกราคม 2562 .: หยุดวันเด็กแห่งชาติ  
วันที่ 14 มกราคม 2562 .: ถ่ายรูปหมู่นักเรียน ชั้น ม.6  
วันที่ 15 มกราคม 2562 .: กิจกรรมกตัญญุตาครู  
วันที่ 16 มกราคม 2562 .: หยุดเรียนวันครู / งานวันครูเขต 2  
วันที่ 19 มกราคม 2562 .: งานฟาติมาสัมพันธ์ (โต๊ะจีน)  
วันที่ 21-22 มกราคม 2562 .: ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6  
วันที่ 23 มกราคม 2562 .: ตรวจสุขภาพครู  
วันที่ 31 มกราคม 2562 .: ฉลองศาสนนาม คพ.ยอห์น บอสโก สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา  
  / คพ.ยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร  
  ** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**  

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน มกราคม 2562  (ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 3 มกราคม 2562 .: เปิดเรียนตามปกติ  
วันที่ 4 มกราคม 2562 .: ประกายธรรมนำชีวิต  
วันที่ 5,26 มกราคม 2562 .: เรียนเสริมวันเสาร์  
วันที่ 15 มกราคม 2562 .: กิจกรรมกตัญญุตาครู  
วันที่ 16 มกราคม 2562 .: หยุดรียน / งานวันครูเขต 2  
วันที่ 19 มกราคม 2562 .: งานฟาติมาสัมพันธ์ (โต๊ะจีน)  
วันที่ 21-24 มกราคม 2562 .: โครงการฟาติมาเกม (แข่งขันนอกรอบ)  
วันที่ 23 มกราคม 2562 .: ตรวจสุขภาพครู  
วันที่ 25 มกราคม 2562 .: โครงการฟาติมาเกม (กีฬาสี)  
วันที่ 28 มกราคม 2562 .: ฉลองศาสนนาม คพ.ยอห์น บอสโก สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา  
วันที่ 30 มกราคม 2562 .: Maepra Fatima Kids’ Talent (รอบชิงชนะเลิศ)  
  ** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**  

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
350 ปี มิสซังสยาม