Get Adobe Flash player
2562
2562-kids
ROV2018
.: Announcement (ประกาศ)
 ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทุกระดับชั้น (ประกาศ ณ วันที่ 13 ก.พ. 62) | ตรวจสอบได้ที่นี่
 วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (ชั้น ป.1-ม.5) | ตรวจสอบได้ที่นี่ |
 .: สิทธิการทำฟันฟรีตามหลักประกันสุขภาพสำหรับนักเรียน โดย คลีนิครักฟันทันตแพทย์ | รายละเอียด |
 เปิดรับสมัคร ค่ายวิชาการ’2018 ณ ทุ่งนามอญ ระดับชั้น ป.1-ป.6 (รับจำนวนจำกัด) | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 คนละ 1,250 บาท สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ
  เปิดรับสมัครเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน เริ่มเรียน วันที่ 21 มีนาคม ถึง 24 เมษายน 2562
หยุดสงกรานต์ วันที่ 12-17 เมษายน 2562 ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2245-0580, 0-2247-9180 ฝ่ายปฐมวัย โทร. 0-2247-8359, 0-2247-9227

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 .: สอบ O-NET ป.6 และ ม.3
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 .: Open House English Activites (EA)
วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 .: ปัจฉิมนิเทศ ม.6
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 .: อบรมเตรียมจิตใจ คาทอลิก ป.6
วันที่ 9,16,23 กุมภาพันธ์ 2562 .:  เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 .: สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ป.2-ป.6, ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
.: นักเรียนคาทอลิก ป.6 รับศีลกำลัง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 .: มอบเกียรติบัตร/เข็ม/โล่/ธนาคารความดี
.: ปิดกิจกรรมคณะบ้านรวมใจ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 .: สัมภาษณ์และมอบตัวนักเรียนใหม่ 2562
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 .: หยุดเรียนวันมาฆบูชา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 .: วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา 2561 / รำลึกคุณพ่ออาแมสตอย / มอบวุฒิบัตร ม.6 รุ่นที่ 16
วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2562 .: สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (ชั้น ป.1-ม.5) | ตารางสอบ |
วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 .: สอบ GAT/PAT ม.6
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 .: กิจกรรมอำลานักเรียนชั้น ป.6 รุ่นที่ 59
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 .: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2561
.: กิจกรรมอำลานักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 56
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

.: ปฏิทินโรงเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2562  (ฝ่ายปฐมวัย)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 .: Maepra Fatima Kids Talent (รอบชิงชนะเลิศ)
วันที่ 9,16,23 กุมภาพันธ์ 2562 .: เรียนเสริมวันเสาร์
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562 .: ประเมินพัฒนาการ ครั้งที่ 2 (นอกตาราง)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 .: หยุดเรียนวันมาฆบูชา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 .: พิธีรำลึกคุณพ่ออาแมสตอย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 .: วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา 2561 / มอบวุฒิบัตรหนูน้อยจิตอาสา
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 .: ประเมินพัฒนาการครั้งที่ 2/2561 (ในตาราง)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 .: ระดับปฐมวัย ปีที่ 3 ซ้อมรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
วันที่ 2 มีนาคม 2562 .: พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิน้อย ปีการศึกษา 2561 (เวลา 08.30-12.30 น.)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์
ถึง 20 มีนาคม 2562
.: ปิดภาคเรียนที่ 2/2561
** กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

รวมรับตรงทั่วประเทศ
Facebook (ประถม-มัธยม)
Facebook (ฝ่ายปฐมวัย)
Facebook : Fatima Library

Facebook : Science Fatima
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
350 ปี มิสซังสยาม